De CBR legeskosten voor het autorijbewijs praktijkexamen zijn:
• inhuren B-examinator € 122,50

Totaal CBR legeskosten € 122,50
Deze moet een rijschool apart in rekening brengen zonder BTW.