De CBR legeskosten voor het autorijbewijs praktijkexamen zijn:
• inhuren B-examinator € 125,75

Totaal CBR legeskosten € 125,75
Deze moet een rijschool apart in rekening brengen zonder BTW.