De CBR legeskosten voor het autorijbewijs praktijkexamen zijn:
• inhuren B-examinator € 120,00

Totaal CBR legeskosten € 120,00
Deze moet een rijschool apart in rekening brengen zonder BTW.